Duurzaam geproduceerd drukwerk

Quantes Drukkerij Den Haag is, als onderdeel van [the] Qroup, een dynamische, solide en snelgroeiende grafische onderneming. Onze medewerkers zijn sterk innovatief en toekomstgericht. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat daarbij hoog in ons vaandel. MVO is van vitaal belang om onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Als Quantes zijn wij ons ervan bewust dat onze bedrijfsactiviteiten risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Ook onderkennen we de impact van onze activiteiten op de omgeving en op de samenleving.

Download nu het Quantes duurzaamheidsverslag.

Het Oeganda Houtskoolovens project

Miljarden mensen in de wereld koken iedere dag op open vuur of simpele houtovens. Het hout dat wordt gebruikt, veroorzaakt  broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. De veroorzakers van klimaat- verandering.

Dit project waar Quantes aan bijdraagt heeft als doel klimaatverandering tegen te gaan en daarnaast de situatie voor de lokale bevolking te verbeteren. In samenwerking met deze bewoners zijn efficiënte houtskoolovens ontwikkeld en toeganke­lijk gemaakt voor de armste huishoudens.

Quantes heeft vooraf geïnvesteerd in de productie van deze nieuwe houtovens.

Wij zijn erg trots op dit Gold Standard project. Jij kan hier ook aan bijdrage, door mee te doen aan ons CO2 reductie plan. Dit is erg eenvoudig.. interesse?

Neem contact op

Oeganda, houtskoolovens
CO2 neutraal drukwerk

Investeren in oerbos

Oasebos is een Nederlandse stichting, in 2004 opge­richt door Arthur van der Linden. In Costa Rica worden we vertegenwoordigd door Jit Coers en Huite Zijlstra, zij regelen al jaren alle zaken in Costa Rica.

Samen met participanten, donateurs en anderen zetten wij ons in om natuurlijke bos in Costa Rica aan te kopen en te beheren. Door reservaatvorming willen wij het natuurlijk bos duurzaam beschermen. Dankzij de steun van bijna 150 betrokken donateurs, hebben we in de afgelopen jaren al ruim 195 ha oerwoud kunnen aankopen en beschermen! Doe jij ook mee met ons CO2 reductieplan? Het is erg simpel..

Neem contact op

Quantes x Fight cancer

Heel Quantes zet zich in voor Fight cancer het stoere zusje van KWF. Samen komen we in actie om geld in te zamelen en ondersteunen wij door het leveren van drukwerk. Onlangs hebben wij bijvoorbeeld het gastenboekje gemaakt voor het #lovelivediner.

Doe jij ook een keer mee?

Quantes en Fight Cancer, gastenboekje voor het #lovelifediner