NEN stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, werkwijzen en diensten. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen en terrorismebestrijding.

NEN publiceert deze normen, zowel digitaal als op papier. Om geen kostbare voorraad aan te houden kiest NEN voor printing-on-demand. Quantes print en levert alle bestellingen. Een oplossing die efficiënt is, kosten bespaart én milieuvriendelijk is!