ZonMw stimuleert gezondheids­onderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang in de zorg vraagt onderzoek en ontwikkeling. Om innovatie tot stand te brengen financiert ZonMw gezondheidsonderzoek en stimuleert zij het gebruik van de resultaten van dat onderzoek – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Om kostenefficiënt met publicaties te kunnen werken is samen met Quantes een traject van Printing on Demand opgezet, waardoor oplages en verspreiding beter op elkaar af te stemmen zijn.